Aktuality

Rekreace a ochrana přírody - s rozumem ruku v ruce!


Již 10. - 11. května 2021 proběhne dvanáctý ročník konference Rekreace a ochrana přírody - s rozumem ruku v ruce!  Konference proběhne online formou. Přihlásit se můžete do pátku 23.4.2021. 

Během konference budou prezentovány také dva příspěvky vycházející z projektu s názvem „Podmínky  pro  harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody  a  rozvoje regionů“ (TL02000505; Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA), jehož hlavním řešitelem je  Mendelova univerzita v Brně a spoluřešitelem je  SocioFactor. 

Prvním příspěvek s názvem The importance of singletrails in the forest environment for individual groups of stakeholders – a summary of the results of a qualitative survey  se zaměří na prezentaci kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci projektu. 

Druhý příspěvek s názvem Opinions and preferences of singletrail users – a summary of the results of a quantitative survey posluchače seznámí s preferencemi uživatelů singletrailů. 

Oba příspěvky přednese za SocioFactor Mgr. Jana Korečková. Děkujeme.
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 20.04.2021 - 10:24
Zpět
Nahoru