Aktuality

Průzkum spokojenosti se službami v pobytových zařízeních pro seniory v Ostravě


Včera, 31. srpna 2020, byl poslední den, kdy v ostravských pobytových zařízeních pro seniory byla sbírána data pro sociologický výzkum, který zjišťuje spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb. Zadavatelem výzkumu je Statutární město Ostrava. Nyní nastává čas, kdy se pouštíme do hlubších analýz a zpracování výsledků.

Během dvou prázdninových měsíců klienti zařízení, jejich blízcí příbuzní a zaměstnanci odpovídali na zvídavé otázky v dotaznících. Někteří se zapojili do skupinových diskusí nebo rozhovorů a využili tak příležitost vyjádřit se ke kvalitě poskytovaných služeb v domovech.

Rozsáhlý výzkum jsme zvládli s podporou našich tazatelů, z nichž mnozí jsou studenty místních univerzit. Tazatelé prošli přípravou a byli odborně vedeni zkušenými výzkumníky. I ve složitých podmínkách přísných opatření v souvislosti s koronavirovým onemocněním covid-19 dokázali se seniory skvěle komunikovat a vyzískat více než 1 200 dotazníků.

Jsme rádi, že jsme i touto formou mohli přispět k tomu, že se mladí lidé současně obeznámili s prostředím pobytových zařízení a jejich obyvateli. Na závěr jejich působení se s námi tazatelé podělili o své dojmy a zkušenosti. Tady je několik z nich:

Jsem ráda, že jsem se mohla zapojit do tohoto výzkumu. Práce byla pestrá a bavila mě. Beru to jako skvělou zkušenost na specifickém pracovišti, navíc v době covidu.“

„V rámci realizace ´Průzkumu spokojenosti s poskytovanými službami´ jsem měla možnost opět spolupracovat se společností SocioFactor, čímž děkuji za další zkušenost“.

„…docházím k závěru, že senioři jsou zpravidla spokojeni s poskytovanými službami, které jim domovy nabízí, což dokládá výpověď jedné komunikační partnerky, která spokojenost vysvětlila: ´Je domov, kde teď jsem, a doma. Domov a doma, ono to zní stejně, ale není to. A to právě si musím zvyknout. Ale zatím se mi to nedaří, a mám všecko tady. Mám čistotu, mám hygienu, mám tu výborné jídlo...´ Z této výpovědi je patrné, že ke službám výhrady nemají, ale spokojenost seniorů s pobytem v domově může mít souvislost například s adaptací na nové prostředí.“

„Ve všech třech domovech jsem se setkala s výhradami k fyzickým bariérám prostředí domova – nedostatek místa v pokojích, vysoké prahy ve sprše, úzké chodby… Také jsem zaznamenala komunikační bariéry mezi klienty a pracovníky, které jsou ovšem důsledkem nedostatečných kapacit pracovníků.“

„Práce tazatele mě bavila. Ačkoliv si myslím, že v některých zařízeních jsme nebyli ze strany pracovníků vítáni.“

„Při vstupu na jednotlivá oddělení jsem byla seznámena s vedoucí a pracovníky, kteří ten den byli na směně. Pokud jde o přístup zaměstnanců, vedoucích i pracovníků přímé péče, v době mé přítomnosti (při sběru dat), jsem nezaznamenala žádné chování, které by mi bylo nepříjemné, nebo by mohlo být nepříjemné klientům.“

Děkujeme všem, kteří se na výzkumu podíleli a těšíme se na výsledky!    
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 01.09.2020 - 13:10
Zpět
Nahoru