Aktuality

Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami


V ostravských pobytových zařízeních pro seniory právě provádíme „Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami“, jehož zadavatelem je Statutární město Ostrava. Cílem výzkumu je zjistit, jaká je spokojenost s kvalitou poskytovaných pobytových sociálních služeb v osmi zařízeních pro seniory, jejichž zřizovatelem je město. Jsou jimi Domov Slunečnice, Domov Korýtko, Domov Čujkovova, Domov Magnolie, Domov pro seniory Iris, Domov Slunovrat, Domov Sluníčko a Domov pro seniory Kamenec.

Dbáme na to, abychom získali věrohodná a zajímavá data, která napomohou služby pro seniory dále zlepšovat. Přitom se neobejdeme bez pomoci těch, jichž se výzkum přímo týká. Obracíme se na klienty zařízení, jejich blízké příbuzné a zaměstnance s prosbou o vyplnění dotazníku či o poskytnutí rozhovoru. Jinými způsoby se jich ptáme na totéž – jak jsou spokojeni se stávajícími službami. Zjišťujeme, jak se klientům v domově žije, zaměstnancům pracuje a jak služby hodnotí blízcí příbuzní ubytovaných seniorů. Získané odpovědi, názory a sdělení pomohou zkvalitnit služby pro seniory ve městě Ostrava.

Naši tazatelé dodržují a respektují anonymitu, což platí i pro dotazníky, které jsou v zařízeních dostupné. Rovněž pracují v souladu mimořádným opatřením č. 15/2020 v souvislosti s koronavirovým onemocněním covid-19. 

Děkujeme všem, kteří věnují výzkumu svůj čas a těšíme se na celkové výsledky.  
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 24.07.2020 - 14:27
Zpět
Nahoru