Aktuality

Projekt Rozvoj systému sociálních služeb


Před nedávnem byla dokončena a odevzdána Závěrečná evaluační zpráva projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“, realizovaného v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2022 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Hlavním cílem evaluace bylo zhodnocení fungování vybraných částí klíčových aktivit. Součástí závěrečné zprávy k evaluaci je také zpracování návrhů a doporučení pro zadavatele, které by měly přispět ke zhodnocení efektivity realizovaných aktivit a nabídnout případná vylepšení v rámci realizace obdobných aktivit do budoucna,“ uvedla evaluátorka projektu Petra Šobáňová.

Vyhodnocováno bylo celkem 5 evaluačních úkolů:

  • Vyhodnocení přínosů seminářů pro poskytovatele sociálních služeb, krajské metodiky a registrátory;
  • Přínos Metodického doporučení pro řešení požární ochrany a krizových situací v pobytových zařízeních sociálních služeb;
  • Přínos Souhrnu způsobů a nástrojů komunikace pro osoby s demenci a poruchou autistického spektra V České republice;
  • Přínos Metodiky pro zjišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra;
  • Jak efektivně byla nastavena spolupráce expertů v rámci pracovní skupiny k tématu klientely LGBT v sociálních službách.

 

Pro každý evaluační úkol byla použita jiná metoda získávání dat – dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální rozhovory či kombinace uvedených. „Pracovali jsme s daty získanými z různých zdrojů. Celkem jsme realizovali 4 fokusní skupiny, 6 osobních rozhovorů a vyhodnotili 26 dotazníků. Většina rozhovorů proběhla formou face to face, a to i přes překážky způsobené proti covidovými opatřeními. Nicméně jsme se ke konci evaluace museli do online prostoru přesunout a využít tak i online formu setkání s respondenty,“ doplnila Petra Šobáňová.

Projekt je celkově velmi rozsáhlý a pojímá široké spektrum témat, která jsou v rámci sociální práce aktuálně řešena. Evaluace se zaměřovala pouze na vybrané aktivity projektu a některé v projektu vytvořené materiály. Výstupy projektu si můžete podrobně pročíst na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Rozvoj systému sociálních služeb.

Petra Šobáňová, SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 08.08.2022 - 10:01
Zpět
Nahoru