Aktuality

Projekt podporující osoby se zdravotním postižením byl ukončen


Žít normálně není jen obyčejná fráze. Je to také název projektu realizovaného Moravskoslezským krajem v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl realizován v období červen 2020 – červen 2022. Měl několik klíčových aktivit zaměřených na podporu začlenění osob se zdravotním postižením do běžné společnosti.

Tým výzkumníků SocioFactor s.r.o. evaluoval jednotlivé klíčové aktivity projektu. Závěrečná evaluační zpráva byla dokončena a předána zadavateli v červnu 2022. Této zprávě předcházely vstupní a průběžná evaluační zpráva.

„Cílem závěrečné evaluace je zhodnocení průběhu projektu s důrazem na hodnocení vybraných klíčových aktivit dle harmonogramu evaluace. V rámci závěrečné evaluace byly podrobněji hodnoceny pouze některé klíčové aktivity, či jejich podaktivity, tak jak je to naplánováno dle harmonogramu projektu, v souladu s realizací jednotlivých klíčových aktivit,“ citujeme z úvodu Závěrečné evaluační zprávy.

Trochu netradiční a zajímavé byly momenty, kdy evaluátor hodnotil aktivitu Osvětová činnost prostřednictvím hromadné dopravy. Osvětová činnost prostřednictvím hromadné dopravy byla evaluována formou krátké ankety a zúčastněného pozorování přímo ve vybrané lince tramvaje, která v daném období na sobě měla propagační polep.

Zajímavé také bylo evaluování aktivity Interaktivní expozice. Ta měla návštěvníkům zprostředkovat (pomocí osobní zkušenosti) problémy běžného života hendikepovaných lidí. Pořadatelé chtěli zážitkovou formou seznámit mladou generaci se světem hendikepovaných. Program pro žáky základních škol probíhal v prostředí Dolní oblasti Vítkovice.

Další evaluovanou aktivitou byla Projekce vybraných tematických filmů. Aktivita byla moderována a spojena s diskuzí k tématice daného filmu. Filmů bylo v rámci projektu představeno více, vždy však na téma handicapovaných osob žijících v naší společnosti. Projekce byla určena studentům i široké laické veřejnosti. Vedoucí evaluačního týmu doplnila: „pouze v některých projektech se v rámci zpracovávání evaluace setkáváme s aktivitami, které mohou být i pro nás zábavné a zároveň vzdělávací.“

Evaluovány byly samozřejmě všechny klíčové aktivity (podpora kvality v nových komunitních službách v Ostravě, osvětové a destigmatizační aktivity, zkvalitnění života lidí s postižením, zdělávání pracovníků). Výstupy jsou zpracovány v jednotlivých evaluačních zprávách – Vstupní evaluační zpráva, Průběžná evaluační zpráva, Závěrečná evaluační zpráva. Všechny tyto zprávy budou postupně zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Tým SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 03.10.2022 - 14:41
Zpět
Nahoru