Aktuality

Projekt CENTRA KOMPRE a zpracování evaluace


Od února 2020 do července 2021 evaluuje SocioFactor s.r.o.  projekt organizace CEDR Pardubice, CENTRA KOMPRE - projekt   "Komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku". Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je vytvořit sociálně rehabilitační program pro osoby po získaném poškození mozku, který bude maximálně přizpůsoben potřebám klientů/klientek a pečujících osob. Aktivity jsou vytvářeny tak, aby byla podpora směřována k uspokojení reálných potřeb a zároveň byl maximalizován pozitivní dopad na zdravotní stav a sociální situaci osob z cílové skupiny.

Evaluace zpracovávána pracovníky SocioFactoru je nastavena tak, aby zástupcům organizace napomáhala v průběhu celého projektu dosahovat dílčích i hlavních cílů prostřednictvím pravidelné zpětné vazby a smysluplných doporučení. Odpovědná evaluace vyžaduje podrobně se seznámit s organizací, jejími možnostmi a limity, se specifiky cílové skupiny. Proto se naši evaluátoři účastní všech zásadních setkání, jsou s nimi sdíleny průběžné výstupy a dokumenty, pravidelně realizují rozhovory se členy týmu. Již na počátku projektu strávili „den ve službě“, kdy se podrobně seznámili s průchodem klienta/klientky celou službou.

Vedoucí služby Bc. Linda Trpišovská k potřebnosti projektu uvádí, že: „Cévní mozková příhoda je akutní stav, který lze správnou léčbou a následnou rehabilitací pozitivně ovlivnit.      V České republice existuje velmi kvalitní akutní péče o osoby po cévní mozkové příhodě, což se nedá však říci o následné péči, která je neméně důležitá. Stále chybí ve většině regionů organizace/služby, které by doplňovaly následnou péči a poskytovaly těmto osobám komplexní rehabilitaci a pomohly jim řešit nelehkou situaci. CENTRUM KOMPRE v Pardubicích vzniklo jako reakce na nevyhovující situaci následné péče o osoby se získaným poškozením mozku. Již druhým rokem pomáhá těmto lidem, převážně lidem po mrtvici a jejich blízkým, prostřednictvím sociálně rehabilitačních aktivit zvyšovat kvalitu jejich života.“

Více informací o službě najdete na   webových stránkách organizace a facebookovém profilu.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 26.04.2021 - 13:29
Zpět
Nahoru