Aktuality

Projekt „Podpora preventivních programů v Ostravě“


Projekt „Podpora preventivních programů v Ostravě“ je ve fázi navazování spolupráce s organizacemi zabývajícími se a působícími na poli primární a sekundární prevence.  

Další organizací, která se do projektu zapojila, je  Pavučina o.p.s. sídlící v Ostravě – Kunčičkách.  Postupně jednáme i s dalšími organizacemi na poli prevence, které o spolupráci projevily zájem. 

Co zapojení se do projektu pro organizaci znamená?

Organizace se zapojí do diskutování a promýšlení změny v oblasti prevence. Našim společným cílem je zlepšovat preventivní služby a programy a tím včas předcházet řadě sociálních problémů, které rodinám s dětmi hrozí. V první fázi diskutujeme o motivacích, hledáme společně prostor pro shodu na způsobech práce a poznání stávajícího stavu preventivních programů či služeb v organizaci.

Klíčová je zásada dobrovolnosti spolupráce a ochota zlepšit preventivní programy nebo vytvořit nové a prokázat jejich skutečný účinek. Chceme prokázat, že prevence má smysl a je dobré se ji věnovat a podporovat.

Těšíme se na nadcházející spolupráci.

Tým pracovníků SocioFactor
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 09.11.2020 - 17:06
Zpět
Nahoru