Aktuality

Projekt "Řízení kvality a efektivity služeb"


Okolnosti nás donutily některá připravovaná a plánovaná setkání v rámci projektu "Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“ zrušit nebo převézt do on-line prostředí. Tato setkání byla doplněna o podpůrnou pomůcku v podobě edukačního videa

Celkem vznikla čtyři edukační videa zaměřena na práci v konkrétních organizacích a jedno edukační video zaměřené na práci průvodců změnou, použité metody práce. Videa byla natáčená ve spolupráci s pracovníky vybraných organizací, které na projektu participovaly. Organizace byly vybírány dle realizace a naplnění plánu změny. Edukační video zaměřené na použité metody práce a práce průvodců změnou bylo natáčeno s konkrétními průvodci výše uvedených organizací a mentorem projektu.

Edukační  videa  byla  natočena v organizacích Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco v Pardubicích,  Rodinné a  komunitní  centrum   Chaloupka z.s. v Ostravě,  Janus, z.s. v Brně, a Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí Magistrátu města Hradec Králové.  

Všechna videa a další informace o projektu můžete shlédnou prostřednictvím odkazu na našich webových stránkách nebo přímo na YouTube kanálu SocioFactor

Děkujeme aktérům a pracovním týmům. 
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 01.04.2021 - 10:56
Zpět
Nahoru