Aktuality

Projekt "Cesta ke změně"


Evaluace projektu „ Cesta ke změně – zefektivnění podpory rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci“ jehož realizátorem je SKP – CENTRUM, o.p.s., se soustřeďuje na podporu a podávání průběžné zpětné vazby celému realizačnímu týmu.

Projekt je realizován dvěma organizacemi - SKP – CENTRUM, o.p.s. a DaR – CENTRUM PRO DÍTĚ A RODINU, o.p.s. Cílí na rozvoj tří služeb: městského azylového domu pro ženy, domu na půli cesty a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Realizátoři vycházejí z dlouholetých zkušeností a profesních poznatků, dle kterých řada klientů projde postupně všemi třemi službami. Klienti a klientky řeší obdobné zakázky. Realizátoři chtějí nalézt takové nástroje podpory a stanovování cílů individuálních plánů, které povedou k většímu osamostatnění a empowermentu klientů a klientek.

„To, že je projekt realizován dvěma organizacemi, považuji z hlediska evaluace jako jisté specifikum“, uvedla evaluátorka Blanka Kissová. „Poskytuji realizačnímu týmu pravidelnou zpětnou vazbu včetně doporučení. Zpětnou vazbu předávám formou pravidelných písemných zpráv, ale také ústně při osobních (nyní online) setkáních“, doplnila.

Úkolem evaluace je podpořit realizátory projektu, tak aby bylo dosahováno stanovených cílů a zároveň včas odstraňovány překážky, které se objevují. „Informace získávám především individuálními a skupinovými rozhovory s pracovníky a analýzou dat. Evaluace obsahuje prvky etnografického výzkumu“, uvedla evaluátorka.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 16.03.2021 - 11:51
Zpět
Nahoru