Aktuality

Prevence 16.12. 2022


Námi realizovaný projekt Podpora preventivních programů v Ostravě se blíží k závěru. Jsme připraveni Vám představit výstupy projektu, zejména ojedinělé měření dopadů preventivních programů či služeb.

Společně chceme hledat odpovědi na otázky, které souvisí s významem prevence ve městě: Jsou preventivní programy věrohodné? Jaké mají dopady? Vyplatí se je podporovat? Začneme  představením  modelu,  který   jsme  vytvořili  a  který  měří  předcházení  rizikovému  chování   dětí.  Ukážeme  měření  změn  postojů  dětí  před  a  po  realizaci  programu  v cílových i kontrolních skupinách.  Na  příkladech  vybraných  ostravských  preventivních  programů  doložíme, jak dobře vyprojektované a re-designované programy vedou k rozvoji prosociálních postojů a chování, zvyšují odolnost vůči rizikovým jevům a eliminují sociální selhávání. V rámci setkání bude dostatečný prostor pro diskusi nad výsledky měření i nad tím, proč jsou programy užitečné a přínosné.

To vše proběhne v pátek 16. prosince 2022. Těšíme se.

 

    
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 15.12.2022 - 14:49
Zpět
Nahoru