Aktuality

Podpora vzniku Center duševního zdraví III


V rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III jsme působili jako evaluátoři. „Postupně jsme zpracovávali Vstupní evaluační zprávu, Průběžnou evaluační zprávu a nyní Závěrečnou evaluační zprávu. Jejím cílem bylo shrnout základní zjištění z procesní evaluace a představit výsledky dopadové evaluace. Závěrečná evaluační zpráva zároveň přináší odpovědi na všechny evaluační otázky a soubor doporučení,“ uvedla Blanka Kissová, evaluátorka projektu.

Projektu  Podpora  vzniku  Center  duševního  zdraví  III  plynule  navazuje  na  předchozí  projekty stejného  názvu  s  označením  I a II.  Projekt je součástí stále probíhající reformy péče o duševní zdraví. Během projektu bylo nově zřízeno a otevřeno  celkem  osm  Center  duševního  zdraví (CDZ) napříč  ČR  za  finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Více o projektu se dozvíte na webových stránkách Reformy péče o duševní zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR.

Celá evaluace byla realizována v době probíhající pandemie, avšak pandemická omezení realizaci zásadně neomezila. Evaluační tým dokázal kvalitně pracovat, sbírat informace a data také v online prostoru. V závěrečné fázi evaluace se již podařilo realizovat osobní rozhovory a fokusní skupiny přímo v jednotlivých CDZ, což napomohlo k zasazení získaných dat do konkrétního kontextu. „Online rozhovory mají stejnou vypovídající hodnotu jako rozhovory osobní. Osobní kontakt však přeci jen umožňuje přímější interakci, a to především při fokusních skupinách,“ doplnila evaluátorka.

Blanka Kissová dále uvedla: „duševní zdraví je, ačkoliv to zní jako klišé, skutečně velmi aktuální téma. Včasná odborná a zároveň empatická podpora člověka s duševním onemocněním a jeho osob blízkých je pak nejlepší prevencí sociálního vyloučení, které mohou všechny zúčastněné osoby pociťovat. Důležitá je také práce se společenském povědomím o tématu a bourání mýtů a stereotypů. To vše musí jít ruku v ruce s koncepční politikou rozvoje dostupného bydlení a podporovaného zaměstnávání, formální i neformální (sociální) podpory a pomoci.“

Adresář stávajících i nově vzniklých CDZ najdete na webových stránkách spolu s dalšími materiály a výstupy projektu - Závěrečná evaluační zpráva CDZ III.

Blanka Kissová, SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 18.07.2022 - 08:37
Zpět
Nahoru