Aktuality

Podpora preventivních programů v Ostravě


Projekt „Podpora preventivních programů v Ostravě“ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015508) probíhá i ve ztížených podmínkách. Prošli jsme první fází, která se zaměřila na hledání spolupracujících organizací, navazování spolupráce a porozumění vzájemných očekávání. Oslovili jsme organizace zabývající se tématem prevence v Ostravě a momentálně spolupracujeme s devíti.

Patří k nim: 

Věnujeme se různým aspektům programů prevence či preventivních služeb a v současnosti pracujeme na analýzách procesů, problémů a jejich příčin. Hledáme prostor, kde programy zlepšit, kde je inovovat.

Nyní, ve fázi nazvané Analýza kořenových příčin, se věnujeme diskuzím nad problémy a jejich příčinami, abychom dokázali preventivní aktivity více směřovat k příčinám problémů a tím jim předcházet. Analytická práce zahrnuje různé přístupy, nástroje, metody a techniky, které poukazují na příčiny problémů. K této práci postupně přizýváme zástupce dalších subjektů a všech, kterých se preventivní programy nebo služby nějakým způsobem dotýkají. Setkání jsme museli přenést do on-line prostředí.

Jaká setkání napříč organizacemi a lokalitami probíhají? Jak se diskuze vyvíjí a kam směřují? Informace budeme průběžně sdílet a zveřejňovat na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Tým průvodců SocioFactor
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 10.03.2021 - 11:45
Zpět
Nahoru