Aktuality

Osvětové a destigmatizační aktivity


„Žít normálně“ je další z projektů Moravskoslezského kraje, který si klade za cíl podpořit začlenění osob se zdravotním postižením do běžné společnosti. Projekt „Žít normálně“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016001 je financován z Operačního programu zaměstnanost Evropské unie a je realizován v období června 2020 až června 2022.

Evaluace projektu, který provádí výzkumníci SocioFactoru, se dotýká také velmi zajímavé a na veřejnost působící aktivity Osvětové a destigmatizační aktivity. Tyto aktivity poukazují na výrazné rozdíly v kvalitě života osob žijících ve velkokapacitním zařízení a osob žijících mimo něj, a to s ohledem na různé aspekty kvality života (bydlení, vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, apod.).

Veřejnost mohla projektové aktivity zaznamenat například v podobě minipořadů pod názvem „Žít normálně“. Jedná se o deset dvouminutových pořadů, které byly natočeny a následně odvysílány televizí Polar. Je možné je zpětně shlédnout v archivu TV Polar.

Další aktivitou oslovující veřejnost je Osvětová činnost prostřednictvím hromadné dopravy, Interaktivní expozice v Dolní oblasti Vítkovic (Svět techniky) nebo Projekce vybraných tematických filmů. Jsou k dispozici obyvatelům Ostravy a naši evaluátoři je pozorně sledují.

Tým výzkumníků SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 19.08.2021 - 12:14
Zpět
Nahoru