Aktuality

Násilí na seniorech


V roce 2019 jsme zpracovávali pro Statutární město Pardubice analýzu Zhodnocení míry zatížení domácností seniorů a osob 55+ v Pardubicích. V loňském roce jsme realizovali Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami v pobytových zařízeních pro seniory v Ostravě jehož zadavatelem bylo Statutární město Ostrava. Donedávna jsme pracovali na evaluaci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Tématu stáří a stárnutí se věnujeme i v současnosti. Aktuálně zpracováváme analýzu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zaměřenou na vytváření podkladů (studie a metodika práce) pro návrh systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech.

V první části analýzy zjišťujeme dopady a vliv antidiskriminačního zákona při zaměstnávání osob ve věku 55+. Druhá část je zaměřena na nedůstojné zacházení, zanedbávání a týrání osob v seniorském věku, jež jsou odkázáni na péči jiné osoby.

Dopady antidiskriminačního zákona a jeho vlivu na zaměstnávání osob 55+ sledujeme při analýze soudních rozhodnutí ve věcech nerovného zacházení na trhu práce. Obrátili jsme se na právníky a advokáty, jež se tomuto tématu věnují. Požádali jsem je podrobnější rozbor a v rámci kvalitativních rozhovorů se zajímali o jejich nabyté zkušenosti.

Dále jsme se obraceli na zástupce organizací pracujících se seniory. Přestože nebylo možné se odobně setkávat, uskutečnili jsme 14 fokusních skupin v online prostředí. Každého setkání se účastnilo pět až deset pozvaných zástupců organizací, kteří pracují se seniory v pobytových, ambulantních, terénních či volnočasových službách a to napříč všemi kraji.

S oslovením seniorů nám pomohli krajští koordinátoři projektu, kteří jsou s nimi v rámci svého působení v pravidelném kontaktu. S vybranými seniory jsme hovořili o páchaném násilé, o jejich názorech a zkušenostech.

Násilí na seniorech je tématem, které nemůže být tabuizováno, naopak je potřeba o něm hovořit a předcházet mu. Výpovědi našich konverzačních partnerů pečlivě zpracováváme a zformulujeme doporučení pro systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech tak, aby senioři plně požívali všechna svá práva a byli lépe chráněni před špatným zacházením a diskriminací na základě věku. Právě provádíme analýzu a během jarních měsíců budeme mít výsledky k dispozici.

Autenticita vyprávění a mnoha příběhů na naše výzkumníky silně zapůsobila. Děkujeme všem, kteří se s námi podělili o své zkušenosti nebo zkušenosti dalších lidí.

Tým pracovníků SocioFactor
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 05.03.2021 - 10:03
Zpět
Nahoru