Aktuality

Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce


Od června 2016 realizujeme veřejnou zakázku ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy pod názvem Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práce (TB05MPSV005). Jedná se o aplikovaný výzkum zadaný a spolufinancovaný Technologickou agenturou České republiky (Program Beta), jehož uživatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem analýzy je provedení mezinárodního srovnání v oblasti definování činností výkonu sociálního pracovníka, v oblasti specializací výkonu sociální práce a získání aktuálních a trendových podkladů pro využití v rámci připravovaného zákona o sociálních pracovnících, respektive jeho prováděcího předpisu. Součástí analýzy je rovněž provádění výzkumných prací v zahraničí. Komparace probíhá v následujících zemích: Rakousku, Německu, Švýcarsku, Polsku a Slovensku.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 18.07.2016 - 13:14
Zpět
Nahoru