Aktuality

Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni


Velmi nás těší,  když  jsou  výsledky  námi  provedených  výzkumů  využívány  ke  zlepšování postupů  a  služeb  a  o dkazují  na  ně  nově  vznikající  dokumenty.  Takto  je tomu například v publikaci „Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni“, která vznikla v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů.

Autoři  se  opírají  o  výzkumy Studie rodin v Olomouci,  Podkladová  analýza  ke  koncepci  rodinné  politiky  zpracovanou pro Magistrát města Olomouce a Výzkum veřejného mínění zaměřený na sladění pracovního a rodinného života a rovnost žen a mužů v oblasti rodinné politiky a trhu práce, který byl zpracovaný jako veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích (TB05MPSV001) a uživatelem výsledků bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Skutečnost, že jsou provedené analýzy a výzkumy aplikovány v praxi je velmi povzbuzující pro celý náš výzkumný tým. Je to ocenění výzkumné práce a pro nás i výzva výzkumné zprávy koncipovat tak, aby se s nimi dále tvůrcům politik dobře pracovalo.

 
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 27.07.2021 - 08:15
Zpět
Nahoru