Aktuality

Konference Expatrioti v Jihomoravském kraji


Vysoce kvalifikovaná migrace a její aktéři: mezi teorií, výzkumem a aplikací

Zintenzivňující se globalizační procesy a vývoj technologických infrastruktur umožňujících rychlé zdolávání značných vzdáleností patří mezi nejvýznamnější faktory, které z dlouhodobé perspektivy stojí za rostoucím objemem mezinárodní pracovní migrace. Přestože pracovní migrace představuje v akademickém prostředí téma, jemuž je věnována pozornost desítky let, badatelé se zabývali mnohem systematičtěji nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou migrací, než migrací kvalifikovanou či vysoce kvalifikovanou. Té začala být věnována pozornost až od začátku 90. let 20. století. Různorodost pozorovaných jevů stojí za značnou konceptuální diverzitou, která mnohdy hraničí až s nepřehledností a volá po odborné diskusi.

Konference se bude věnovat tématu vysoce kvalifikované migrace a expatriotismu v českém prostředí. Česko se stalo po roce 1989 imigračním státem se značným zastoupením migrace pracovní, přičemž o ekonomických a společenských dopadech máme stále málo dat a informací. Odborná konference chce tyto mezery zacelit a vytvořit prostor pro řadu témat, která si pozornost zaslouží.

Srdečně zveme odborníky, kteří se tématem kvalifikované a vysoce kvalifikované migrace a zkušenostmi osob s migračními zkušenostmi zabývají, aby prezentovali výsledky svého bádání.

Zveme odborníky, kteří se tématem zabývají optikou různých vědních disciplín, aby prezentovali jak teoreticky zaměřená bádání, tak výsledky empirických výzkumů, které se týkají vysoce kvalifikované migrace nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé České republice.

V rámci konference budou také prezentovány aktuální výsledky výzkumného projektu „Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby“, TL01000465, TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TAČR).  Příspěvky představí badatelé z organizací SocioFactor s.r.o., Ústav religionistiky Masarykovy univerzity a Brno Expat Centre.

Důležité informace:

Konference se uskuteční dne 28. 11. 2019 v SONO Design hotelu s.r.o. v Brně na adrese Veveří 3219/113.

Druhý den konference 29. 11. 2019 bude věnován diskusi nad aplikací výsledku za účasti aplikačního garanta, kterým je Brno Expat Centre. Účast na této diskuzi je jen pro zvané hosty.

Jednacím jazykem konference bude čeština/slovenština a angličtina (bez možnosti tlumočení).

Účast na konferenci, ať už pasivní, či aktivní, je z kapacitních důvodů podmíněna potvrzenou účastí.

Bez předchozí registrace nebude účastník na konferenci vpuštěn.

Konferenční poplatek není vybírán.

 

Informační leták naleznete v uvedeném odkazu:  https://www.sociofactor.eu/media/Dokumenty/Call%20for%20papers.pdf

Program konference:  https://www.sociofactor.eu/media/Dokumenty/Program%20konference.pdf

 

Kontaktní osoba

Mgr. Katrin Plačková

plackova@sociofactor.eu

+420 775 579 441

 

Konferenční výbor:

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.

Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.

 

 

Tato konference je součástí projektu „Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby“ (TL01000465), TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.
Kategorie:
Vydáno: 26.11.2019 - 14:04
Zpět
Nahoru