Aktuality

Hrdinství, které není vidět


Ke konci loňského roku byl dokončen projekt Podporujeme hrdinství, které není vidět III, který jsme sledovali z pohledu evaluace. Projekt i projekty předchozí - Podporujeme hrdinství, které není vidět I a II, svými aktivitami reagovaly na potřeby neformálních pečujících.  Aktivity  projektu  reflektovaly  specifické  potřeby  pečujících,  svépomocných  skupin  a  zároveň výstupy se setkání odborných platforem.

Opakovaný  zájem  neformálních  pečujících  a  svépomocných  skupin  naznačuje,  že  dlouhodobá  podpora  této  cílové  skupiny  je nutná a  stále vyžadována.  Tento  projekt, tedy již třetí v pořadí, se zaměřoval na podporu  neformální  péče  prostřednictvím  zvyšování  kompetencí,  sdílení  informací  a  zkušeností,  podpory  mezioborové  spolupráce,  podpory  v oblasti terapií, nastavením systému pomoci pro přechod ze zdravotních zařízení do domácího prostředí.

Evaluace  projektu znovu potvrdila,  že jednou  z  nejpodstatnějších  věcí pro  neformální  pečující je psychická podpora a možnost sdílení svých problémů a pocitů.  „Je důležité zmínit, že zpětná vazba zapojených neformálních pečujících, se kterými jsme měla možnost se setkat a hovořit, byla ve všech směrech pozitivní. Takovouto reakci, protože se jedná o již třetí navazující projekt, jsem nečekala.“ uvedla evaluátorka projektu.

Evaluační tým definoval několik zjištění. Jedno z hlavních evaluačních zjištění je fakt, že se potřeby neformálních pečujících liší dle toho, v jaké fázi péče se momentálně nacházejí. Evaluátorka toto zjištění konkretizuje takto: „Můžeme  to  demonstrovat  na  jednoduchém případu.  Před zahájením péče  a těsně  po  přechodu  blízké  osoby  do domácího prostředí potřebují pečující informace o tom, jak o svého rodiče či dítě pečovat, jaké používat kompenzační pomůcky, kde je zapůjčit či koupit, jaké další služby využívat a jak o ně požádat.  Po  stabilizaci  tohoto  období  a naučení  se jakési  rutině,  mnohdy  to  jsou  měsíce  i roky  péče,  hledají  informace  a  pomoc  vztahující  se  k  dlouhodobým  podpůrným  a  odlehčovacím službám, možnostem relaxace a setkávání se s dalšími pečujícími.“ Další evaluační zjištění i návazná doporučení najdete v Závěrečné evaluační zprávě.

Velká část projektu byla realizována během protipandemických opatření, což projektovému týmu v nemalé míře práci ztěžovalo. Projektovému týmu se však podařilo projekt úspěšně dokončit. Výstupy a závěry projektu budou postupně zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Zuzana Kolarzová, Junior výzkumník
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 20.01.2023 - 14:43
Zpět
Nahoru