Aktuality

Evaluace projektu Podpora preventivních programů v Ostravě


V projektu Podpora preventivních programů v Ostravě jsme postoupili do další fáze, závěrečné fáze – evaluace. Hlavní evaluátor Jakub Janas uvedl: „evaluace má několik na sebe navazujících částí. Stěžejní částí evaluace je zjistit, zda re-designované preventivní služby nebo programy mají dopady na jejich účastníky.“

Sběr dat probíhá mimo jiné formou dotazníkového šetření mezi účastníky preventivních programů či aktivit zapojených spolupracujících organizací. „Data získáváme před účastí na preventivním programu a následně s několikaměsíčním časovým odstupem u stejné skupiny dětí,“ doplnil evaluátor. Otázky jsou formulovány pro dětskou klientelu ve věku 10 – 15 let. Dotazníky děti vyplňují spolu s realizátory preventivní aktivity ve škole nebo přímo při realizaci programu v organizaci.

Sběr dotazníků a zpracování dat průběžně probíhá. Předpokládáme, že dílčí výsledky budou zpracovány v závěru letošního roku. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci při sběru dat jak spolupracujícím organizacím, tak dalším aktérům (příjemcům preventivních programů).

Jakub Janas, SocioFactor s.r.o.

   
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 16.06.2022 - 13:44
Zpět
Nahoru