Aktuality

Evaluace projektu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“


    

Projekt „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“, (registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007230) pomáhal rodinám, které jsou dlouhodobě nebo opakovaně zařazeny do evidence SPOD. Jeho součástí bylo připravit program, který pomůže rodičům posílit jejich rodičovské kompetence a rodičovskou roli. Do programu byli zapojeni rodiče s dětmi ohroženými sociálním vyloučením.

Realizátorem projektu byl Moravskoslezský kraj v období od 1. 9. 2017 do 30. 8. 2020. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. Projekt zajistil program podpory rodičovských kompetencí, služby pro rodiny s dětmi, setkávání pracovníků OSPOD.

Poslední aktivitou byla evaluace, kterou zajistili výzkumníci SocioFactor s.r.o. Jejím cílem bylo pojmenovat rizika projektu a zjistit, zda došlo k pozitivním změnám, k posílení kompetencí pracovníků SPOD. Nedávno dokončená Závěrečná evaluační zpráva navazuje na Vstupní a Průběžnou evaluační zprávu projektu.

Data k vypracování jednotlivých evaluačních zpráv jsme získávali prostřednictvím rozhovorů s důležitými aktéry projektu, dotazníkovým šetřením v rodinách a mezi účastníky vzdělávacích akcí. Provedli jsme desítky rozhovorů se zástupci realizačního týmu, sociálními terénními pracovníky, členy pracovních skupin a zástupci samosprávy.

V dotazníkovém šetření mezi rodinnými příslušníky jsme využili techniku opakovaného dotazování. Stejné rodiny a jejich členy jsme požádali o vyplnění vstupního testu (pretest) před účastí v projektu a následně pak závěrečného testu (posttest) po skončení evaluované aktivity. Díky tomuto postupu jsme pozorovali posuny v očekávání, ve vztazích dětí a rodičů, proměny situace v domácnostech a rostoucí kompetence rodičů.

Do evaluace jsme zapojili také děti od 6 let věku. Celé dotazování jsme jim přizpůsobili. V dotazníku jsme použili prvky komiksu a barevné obrázky.

Výsledky evaluace jsou výbornou zprávou pro ty, kteří chtějí rodičovské kompetence podporovat a rozvíjet. Evaluace ukázala, že se tato investice vyplatí a má smysl. Je užitečná pro rodiče a zejména děti. Více se dozvíte na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 03.11.2020 - 12:58
Zpět
Nahoru