Aktuality

Evaluace projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“


Projekt „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí v období 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020 a spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen zejména na systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni. Bližší informace o projektu naleznete  zde.

SocioFactor je evaluátorem projektu. Evaluace, jako součást projektu, si klade za cíl zjistit, jak byla nastavena spolupráce mezi krajskými koordinátory a krajem a jak tuto spolupráci zúčastněné strany hodnotí. Dále se evaluace zaměřuje na skutečnost, zda jsou krajské akční plány a strategické dokumenty zpracovány v návaznosti na státní dokumenty. V neposlední řadě se zaměřuje na zhodnocení toho, co vše jednotlivé dokumenty napříč kraji obsahují. Evaluace také hodnotí přínos informačního internetového portálu pro starší osoby a seniory.

Evaluace celkově zjišťuje, jak se daří naplňovat stanovené cíle projektu a poskytuje řešitelům zpětnou vazbu o tom, jak se jejich očekávání naplňují.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 06.08.2020 - 10:50
Zpět
Nahoru