Aktuality

Evaluace individuálního projektu Olomouckého kraje


Cílem hodnoceného projektu je zajistit financování služeb sociální prevence, které pomáhají osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání prostřednictvím zajištění efektivní sítě služeb sociální prevence v Olomouckém kraji.

Evaluace má zhodnotit, zda se daří síť služeb sociální prevence stabilizovat a zda tato síť odpovídá potřebám regionu. Smyslem evaluace je zhodnotit, jakým způsobem byl projekt implementován a jak v něm byly nastaveny procesy a operace vedoucí k očekávaným dopadům.

V rámci evaluace spolupracujeme nejen se zadavatelem (Olomoucký kraj) ale také s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb (azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace). Všem organizacím, pracovníkům i klientům děkujeme za spolupráci poskytovanou během realizace evaluace.

 

 
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 07.06.2017 - 12:53
Zpět
Nahoru