Aktuality

Cesta ke změně v SKP – Centrum, o.p.s.


Cesta ke změněZefektivnění podpory rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či dlouhodobé obtížné životní situaci je celý název projektu realizovaného z Operačního programu Zaměstnanost organizací SKP–CENTRUM, o.p.s. z Pardubic a partnerskou organizací DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. Projekt byl realizován v období 1. 1. 2020 – 31. 5. 2022 a výzkumný tým SocioFactor s.r.o. realizoval klíčovou aktivitu číslo šest – Evaluaci.

„Cílem Závěrečné evaluační zprávy je přinést základní informace o změnách, které v realizátorských organizacích nastaly, popsat cesty, které ke změnám vedly, stejně jako zmínit limity projektu a jednotlivých aktivit. Závěrečná evaluační zpráva se zaměřuje na dvě roviny - procesní evaluace – tedy jak celý projekt probíhal a jakých cílů a jakým způsobem se podařilo dosáhnout a evaluace učící se organizace - vyhodnocení změn uvnitř organizace směřujících k profesionalitě a rozvoji,“ citujeme z úvodu Závěrečné evaluační zprávy.

Realizátoři projektu se rozhodli pro využití metody HCD - Human Centered Design (HCD). Tato metoda práce se zaměřuje na poznávání potřeb člověka a na ně navazující plánování, zavádění a rozvoj změn a inovací. Tato plánovací metoda se běžně využívá v komerční sféře. Přenos do prostředí sociálních služeb má proto svá specifika i úskalí. Asi nejvíce obtížnou částí práce je změna v myšlení, kdy je s klientem pracováno nejen jako s pasivním příjemcem pomoci, ale jako s partnerem, který se podílí na řešení pomoci.

V závěru naší evaluační práce jsme se shodli na stavu, kdy se obě organizace naučily mnoho nového, využitelného pro svou další činnost. Realizační tým projektu i jednotliví pracovníci organizací si nastavili nový způsob práce, což vedlo zejména ke změně „způsobu uvažování o klientech/klientkách, způsobu, příležitostech a limitech sociální práce, stejně jako k sebe-rozvoji jednotlivých pracovníků/pracovnic i rozvoji služeb jako celku,“ jak je uvedeno na  konci dokumentu Závěrečná evaluační zpráva.

Podrobnější informace o projektu, nastavených změnách a Závěrečnou evaluační zprávu hledejte na webových stránkách organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.

Tým evaluátorů SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 12.09.2022 - 11:20
Zpět
Nahoru