Aktuality

Cena SozialMarie


Od roku 2005 se udílí cena SozialMarie. Jedná se o cenu pro výjimečné projekty v oblasti sociálních inovací v Evropě. Oceňovány jsou nové přístupy, inovační odpovědi a ukazování nových cest a společensky užitečných řešení. Soutěž každoročně pořádá rakouská nadace Unruhe.

Mezi hlavní hodnotící kritéria SozialMarie patří nejen nový přístup k řešení sociálních problémů, ale také rozsah pokrytí a zapojení různých cílových skupin, efektivita realizace projektu a jeho role jako vzoru pro ostatní. SozialMarie oceňuje úspěšně realizované projekty a představuje vysoké renomé. Hlavním cílem SozialMarie je podpora a rozšiřování povědomí o výjimečných projektech, které jsou zdrojem a inspirací.

Ocenění sociální inovace tak každoročně obdrží patnáct ojedinělých projektů v rámci celé Evropy. Mezi nominovanými pro letošní rok je i projekt Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně, reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006492, na kterém jsme se významně podíleli  v roli  partnera  Statutárního  města  Brna. V projektu jsme zajistili tvorbu kompetenčního modelu interkulturního pracovníka, analýzy potřeb, procesní i dopadovou  evaluaci a  vzdělávali  pracovníky  veřejných  institucí v tématech začleňování cizinců do společnosti. 

Soutěž  o  mezinárodní  cenu   za  výjimečné  sociální  inovace  SozialMarie – Prize  for  Social Innovation  je  vypsána  již  posedmnácté: 15  nejlepších  bude  vyhlášeno  a  oceněno 1. května 2021. Výsledky budeme s netrpělivostí vyhlížet!
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 26.05.2021 - 11:07
Zpět
Nahoru