Aktuality

Budování týmu, evaluace a podpora inovací na oddělení SPOD Magistrátu města Hradec Králové


Publikaci Budování týmu, evaluace a podpora inovací na oddělení SPOD Magistrátu města Hradec Králové z pera Světluše Kotrčové a kolektivu je další skvělé zhodnocení společné práce v rámci projektu „Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“, který byl realizován v letech 2017 – 2020.

Unikátní publikace přibližuje ve dvou samostatných částech profesionální budování více než třicetičlenného týmu sociálních pracovníků. První část je věnována přiblížení zkušeností dlouhodobého personálního managementu včetně rozboru výsledků dotazníkového šetření a supervize související se zvládnutím první vlny šíření virové nákazy a strukturovaného dotazování týkajícího se prožitku spokojenosti. Druhá část se věnuje posouzení aktuálního stavu týmu a směry vývoje týmu. Text obsahuje výsledky evaluace inovace.

Z úvodního slova PhDr. Marka Šimůnka, MBA, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví citujeme: „Nezakrývám, že mám z výsledků evaluace nezávislým subjektem upřímnou radost, vždyť co jiného si přát, než se v závěrech dozvědět např. to, že vykazujeme „….všechny znaky učící se organizace – a to jak na úrovni jednotlivců, tak i celkového „organismu“ oddělení…, nebo že „…státem zřízená složka, jejíž činnost je silně určována legislativou, má velký prostor pro inovaci vlastní práce směrem ke strukturovanému proklientskému přístupu“. Jsem přesvědčen, že konkrétní inovativní počiny popisované na následujících stranách mohou být přínosné pro další praktické využití.“

Jsme rádi, že vznikl další hodnotný materiál šířící výsledky práce našich průvodců změnou do okolního světa. Celý text publikace najdete na tomto odkazu.

Tým pracovníků SocioFactor
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 21.06.2021 - 12:36
Zpět
Nahoru