Aktuality

„Social Innovation: inspirational practices supporting people throughout their lives’“


Na stránkách Evropské Komise (DG EMPL) je nyní zveřejněna brožura vybraných případových studií, ve které je prezentován i projekt Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně (reg. č.CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006492). Realizátorem projektu byl Magistrát města Brna a partnerem firma SocioFactor.

Brožura „Social Innovation: inspirational practices supporting people throughout their lives’“ představuje 27  příkladů  iniciativ v  oblasti sociálních  inovací v  celé Evropské unii, jeden z každého členského státu.

Brožura zdůrazňuje rozmanitost a úspěch sociálních inovací v Evropě. Představuje iniciativy, které integrují znevýhodněné skupiny, posilují postavení lidí, budují partnerství a realizují veřejné politiky novými a kreativními způsoby. Mezi tyto inovátory patří nevládní organizace, sociální podniky, místní, regionální a národní orgány, sociální partneři i soukromý sektor.

Cílem této brožury je zvýšit povědomí o významném pozitivním dopadu, který mohou inovace mít na lidi a komunity. Cílem je také informovat členské státy, organizace a další subjekty o existujících osvědčených postupech v oblasti sociálních inovací.

Celou brožuru si můžete prolistovat a načerpat další informace o projektech kliknutím na obrázek. 
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 05.03.2021 - 12:21
Zpět
Nahoru