Aktuality

„Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů“


 

V poslední době se v Česku setkáváme s velkým rozvojem turistiky i cykloturistiky. Jde o vítanou formu odpočinku všech generací. Proto je téma, které ve výzkumu zpracováváme, hodně aktuální.

Po celé zemi vznikají jak klasické cyklostezky spojující vzdálenější místa, tak singletraily v lesním prostředí (uzavřené okruhy). Zatímco cyklostezky jsou z hlediska ochrany přírody málo rizikové, protože většinou vedou po již existujících cestách, či souběžně s nimi, mohou nové singletraily budované v původně nepřístupném lesním prostředí negativně ovlivňovat druhy citlivějších živočichů. Budování nových tratí tak vedle řady pozitivních dopadů na životy obyvatel a ekonomiku regionů přináší i určitá rizika.  

Projekt s názvem Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů“ (Identifikační kód projektu: TL02000505; Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA) je zaměřen na precizní monitoring využívání tratí a jejich dopadů na prostředí v závislosti na řadě faktorů prostředí. Řešitelem projektu, ve kterém jsme partneři, je Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. Společně se věnujeme místům, kde vyrostly singletraily – Moravskému krasu, Rychlebským stezkám, Jedovnickým stezkám a Mariánskému údolí.  

Chceme objasnit, proč právě SocioFactor, který se zaměřuje na výzkum, analýzy a evaluace v sociálních tématech, pracuje na tomto tématu. Zatímco se naši kolegové přírodovědci věnují dopadu singletrailů na biodiverzitu lokalit (tedy biologickou rozmanitost), našim úkolem je pozorovat vlivy na společenské prostředí, na život obyvatel, a zachytit průvodní jevy, které cykloturistiku doprovázejí. Naše část výzkumu zjišťuje, jak působí singletraily na turistický ruch v okolí tratí, na celkovou ekonomiku regionů, na preference samotných uživatelů singletrailů, ale i na život místních obyvatel.

Proběhlo dotazníkové šetření, které se zaměřilo na preference uživatelů singletrailů. Výzkum provází řada terénních výjezdů do zkoumaných lokalit, při kterých pozorujeme dění kolem tratí a provádíme rozhovory s místními aktéry – vedením obce, občany, podnikateli, myslivci a správci honiteb, turisty, cyklisty i provozovateli singletrailů.

Otázky, které byly místním obyvatelům kladeny, se týkaly hlavně turistického ruchu v obci, jak se podle občanů změnil ráz obce po zřízení singletrailů. Další otázky směřovaly k využívání singletrailů místními obyvateli a dopadům na místní služby (občerstvení, ubytování, obchod a podobně). U podnikatelů jsme zjišťovali, jak singletraily ovlivnily jejich podnikání. Zajímalo nás, jak hodnotí cestovní ruch v okolí, zda vnímají nárůst nebo pokles přicházejících turistů, jak se tomu přizpůsobují.

U správců honiteb a myslivců jsme sledovali, jaké jsou vlivy singletrailů z hlediska ochrany lesa, přírody a zvířat. Na vedení obcí mířily dotazy ke změnám, které se od otevření singletrailů v obci odehrály, jak na ně reagují místní občané. Prostor k vyjádření dostali také turisté. U nichž jsme zjišťovali zájem o místní i okolní turistické cíle.

Do této chvíle se nám podařilo uskutečnit téměř 200 rozhovorů a sebrat více než 650 dotazníků. Výsledky a zjištění zpracováváme. Projekt bude ukončen v prosinci 2021 a závěry budou prezentovány na konferenci, o jejímž konání budeme rovněž informovat. Závěry projektu budou publikovány. Těší nás možnost se o zjištění dále podělit.

 

 
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 02.03.2021 - 14:04
Zpět
Nahoru