Aktuality

Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků


Výzkumná zpráva Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků vznikla v rámci řešení projektu s název Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 financovaného Evropskou unií z ESF, a to v rámci OPZ. Zadavatelem analýzy bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, zpracovatelem SocioFactor s.r.o.

Zpráva o rozsahu 377 stran byla právě uveřejněna na webových stránkách projektu Buďme profi!, Profesionalizace sociální práce. Jsou zde zjištění, která čtenáře potěší – další vzdělávání má velkou podporu a legitimitu. K vysoké míře motivovanosti sociálních pracovníků přispívají silná potřeba se dále v profesi rozvíjet a vědomí nutnosti po celou dobu praxe neustále obnovovat, prohlubovat či zvyšovat svou profesní kvalifikaci a učit se něčemu novému. Na druhou stranu zpráva přináší mnohá kritická zjištění. Například informaci o formálnosti a nezvládání procesu identifikace vzdělávacích potřeb. Zprávu najdete také na našich webových stránkách ke stažení.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 21.10.2021 - 13:55
Zpět
Nahoru