Aktuality

Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků


Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době realizuje v rámci projektu „Systémová  podpora profesionálního výkonu sociální práce ll" (registrační číslo CZ.03.2.6310.0l0.0l15_01710003751) Analýzu systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků.  Tuto analýzu pro MPSV zpracovává firma SocioFactor s.r.o.

Touto cestou Vás žádáme o spolupráci v realizovaném dotazníkovém šetření.

Cílem šetření je získat aktuální přehled o podmínkách existujícího systému dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, a to ve všech krajích ČR.  Vystupy výzkumu, které budou vycházet z potřeb sociálních pracovníků, zaměstnavatelů i organizací, budou použity MPSV pro úpravy v oblasti dalšího vzdělávání. Důraz bude kladen na motivaci sociálních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání a bude brán ohled na povinnost zaměstnavatele umožnit sociálním pracovníkům dostatečný prostor v oblasti vzdělávání v rámci zákonných povinností.

Děkujeme za přízeň a ochotu zapojit se.  Tým výzkumníků SocioFactor. 

 


 
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 01.06.2021 - 16:21
Zpět
Nahoru