Aktuality

Analýza sociálních rizik v oblasti prevence kriminality v Ostravě


Pro Magistrát města Ostravy zpracováváme Analýzu sociálních rizik v oblasti prevence kriminality v Ostravě. Cílem analytické části je vytvoření přehledu významných sociálních rizik a problémů v Ostravě, které se váží k tzv. klíčovým oblastem zájmu. Zaměřuje se na oblast obětí, pachatelů, sociálně vyloučených lokalit a primární prevence u dětí a mládeže a na identifikaci potřeb, které budou součástí návrhu programu prevence.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 18.07.2016 - 13:20
Zpět
Nahoru