Aktuality

Analýza budoucích potřeb pečujících osob o děti s poruchou autistického spektra


V druhé polovině roku 2021 jsme realizovali zakázku pro nestátní neziskovou organizaci Mikasa z.s., která pomáhá lidem s autismem, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a atypickým chováním.

Cílem výzkumu byla identifikace budoucích potřeb rodičů, kteří pečují o děti trpící poruchou autistického spektra. Analýza byla postavena na realizaci skupinových a individuálních rozhovorů s rodiči dětí s PAS. V rozhovorech měli zastoupení rodiče, kteří aktuálně pečují o děti ve věku 12 a více let vyžadující si vyšší či nižší míru podpory.

Často rodiče uváděli obavu o budoucnost svých dětí a budoucnost péče o ně: „Tak za těch 10 let ty problémy budou podobné. Musíme se připravit na situaci, aby mohli fungovat bez nás. Bezpečně.“

Výstupem výzkumu je závěrečná zpráva popisující identifikované budoucí potřeby osob pečujících o děti s PAS a způsob, jakým na ně rodiče nahlíží v dlouhodobější perspektivě. Díky získaným datům se rovněž podařilo popsat možný ideální stav podpory, který vychází z každodenní zkušenosti a problémů, se kterými se musí rodiny s dítětem s PAS dlouhodobě vypořádávat.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili rozhovorů s výzkumníky. Ceníme si jejich ochoty hovořit otevřeně o problémech a přemýšlet nahlas nad budoucnosti svou a svých dětí. Díky.

Celou Výzkumnou zprávu si můžete projít na  tomto odkazu.

Hana Vývodová, Jakub Janas

SocioFactor s.r.o

 
Kategorie: Nabízíme
Vydáno: 10.02.2022 - 09:22
Zpět
Nahoru