Aktuality

Akreditace MŠMT


Jsme akreditovaným pracovištěm MŠMT. Získali jsme akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (vyhláška č. 317/2005 Sb. § 9 c)

Hodinová dotace 250 hodin

Vzdělávací program je určen pedagogům všech typů škol, zejména metodikům prevence, pracovníkům školního poradenského pracoviště a výchovným poradcům. Je určen i pracovníkům školských zařízení jako např. PPP, SVP.

Hlavní cíl:  Zajistit komplexní systém přípravy a podpory pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Dílčí cíle:

  • umožnit vlastní sebezkušenost účastníků jako potřebu pro porozumění vztahům uvnitř školních tříd

  • nabídnout účastníkům reflexi jejich přímé praxe v aktivitách specificky zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

  • zprostředkovat účastníkům potřebné informace pro tvorbu a realizaci MPP ve školách

 

Obsah kurzu:

1.

Úvod do  kurzu, poradenské systémy a primární prevence ve školství

2.

Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence

3.

Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb

4.

Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy, vedení intervenčního rozhovoru, krizová intervence skupiny

5.

Systém primární prevence ve školství

6.

Školní třída, její vedení, diagnostika

7.

Rodina a komunikace s rodiči, práce s hodnotami, význam rodiny

8.

Sociálně nežádoucí jevy, rizikové projevy chování

9.

Monitorování a evaluace primární prevence

10.

Syndrom vyhoření

11.

Stáž na odborných pracovištích
Kategorie: Vzdělávání
Vydáno: 19.04.2018 - 08:22
Zpět
Nahoru