Analýza osobního potenciálu

„PROFESNÍ PROFIL aneb KAM DÁL“

 • Soubor propracovaných osobnostních a profesních testů, jejichž cílem je zjistit Váš osobní a profesní potenciál.
 • Po vyplnění testů provede psycholog vyhodnocení výsledků a následně (po stanovení vyhovujícího termínu) proběhne osobní konzultace k interpretaci výsledků
 • Celkový rozsah osobní konzultace je 50 min.
 • Obsahem balíčku je:
  - Testování osobnostních předpokladů a profesní orientace
  - Zpracování výsledků
  - Osobní konzultace k interpretaci výsledků, efektivní sebereflexe
  - Doporučení a tipy k dalšímu směřován
 • Poradenství je vhodné pro všechny, kdo se rozhodují o své další profesní orientaci (výběr školy, změna zaměstnavatele, apod.), i ty, kdo chtějí lépe poznat své možnosti.
 • Cena: 600,- Kč

 

„KOUČINK – ROZVOJ OSOBNÍHO POTENCIÁLU“

 • Individuální řešení a rozvoj ve Vámi zvolené oblasti; má charakter partnerství – tedy práce v tvořivém procesu, pomocí otázek a nadhledu provokuje myšlení a inspiruje k maximalizaci osobního a profesního potenciálu.
 • Předmětem je individuální konzultace v rozsahu 50 min.; schůzky doporučujeme realizovat opakovaně, dle osobní domluvy
 • Cílem koučinku je:
  - Pomoc s dosažením profesního a osobnostního rozvoje a dalšího profesního směřování
  - Uvědomění si podstaty problému (co vlastně chci, na čem mi záleží) a hledání individuálního řešení
  - Nalezení vlastní cesty k výsledku, vlastních zdrojů potřebných k realizaci záměrů a cílů
 • Je vhodný pro kohokoliv, kdo hledá řešení problému či zvažuje svou další profesní orientaci
 • Cena: 500,- Kč za hodinu
Nahoru