Katalog kurzů

Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích

24 říj 2022
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
  • Prevence
1450,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Umět poskytnout první pomoc je velmi důležitá znalost, dovednost pro náš praktický život i výkon svého povolání. Díky tomuto kurzu se pracovníci pomáhajících profesí prakticky naučí poskytnout první pomoci při méně závažných poraněních, ale i život ohrožujících stavech, které mohou nastat u uživatelů sociálních služeb. V doprovodu lektora projdou krizovou situaci, teoreticky si pojmenují jednotlivé kroky první pomoci, které si následně prakticky nacvičí na sobě navzájem. Na příkladech z praxe a kazuistických cvičeních se účastnící naučí rozpoznávat rizika pro zachránce a používat pravidla pro přivolání odborné pomoci.

Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány podklady a materiály zpracované lektorem. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz lektorsky povede Bc. Václav Braun – zdravotnický záchranář. Více o lektorovi se dozvíte na tomto odkazu.

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory.


Akreditace: A2019/0760-SP/PC/VP
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru