Katalog kurzů

Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích

dle dohody
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
  • Péče | Prevence |
700,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Kurz je koncipován jako teoreticko praktický kurz zaměřený na poskytnutí první pomoci, přičemž poznatky zněj budou moci účastníci využít v rámci výkonu své práce u poskytovatelů sociálních služeb. V průběhu kurzu se účastníci seznámí se základními principy poskytování první pomoci a základním vyšetřením postiženého. Budou seznámeni s možnými riziky pro zachránce a se zákonnými povinnosti všech občanů České republiky v oblasti poskytování první pomoci. Naučí se přivolat odbornou pomoc – zdravotnickou záchrannou službu, rozeznat život ohrožující stavy a adekvátně poskytnout první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Na modelech určených pro nácvik si vyzkouší nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání, tzv. kardiopulmonální resuscitaci. Naučí se poskytnout první pomoc při úrazových stavech, které nejčastěji hrozí u uživatelů sociálních služeb a zaměří se také na laické rozeznání závažnosti postižení jako východisko pro následné poskytnutí adekvátní první pomoci.

V praktické části bude kladen důraz na manipulaci s postiženým a polohování, obvazovou techniku, imobilizaci zlomenin apod. Účastníci budou seznámeni s  poskytováním první pomoci u akutních neúrazových stavů, které mohou bezprostředně ohrozit život postiženého a nebo jej trvale poškodit na zdraví.

 

Lektor: Mgr. Radim Holek, zkušený lektor první pomoci, zdravotnický záchranář Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, člen Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky a člen České rady pro resuscitaci.

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

 

 


Akreditace: A2019/0760-SP/PC/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru