Katalog kurzů

Základy alternativní a augmentativní komunikace

20 lis 2018
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Péče | Prevence |
650,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Účastníci kurzu získají základní orientaci v nejběžněji používaných systémech alternativní a augmentativní komunikace (dále jen AAK). AAK je způsob dorozumívání, který se snaží přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.

Účastníci kurzu získají přehled o  praktickém využívání forem AAK v jejich každodenní praxi tak, aby tyto formy komunikace přijali jako přirozenou a nezbytnou součást své profese.  Získají základní informace o možnostech jiného způsobu dorozumívání, než je běžně používaná mluvená  řeč. Účastníci absolvováním kurzu získají teoretické znalosti z oblasti alternativní a augmentativní komunikace: budou umět vyjmenovat dělení narušených komunikačních schopností a důsledky závažných komunikačních poruch. Dále budou schopni charakterizovat cílovou skupinu, pro kterou je AAK vhodná. Účastníci se budou orientovat ve statických komunikačních systémech a budou umět popsat princip  jejich fungování a způsoby použití v praxi (např. piktogramy, komunikace pomocí referenčních předmětů, systém bliss, systém PECS, facilitovaná komunikace, výměný obrázkový systém, komunikační systém Makaton, znak do řeči). Díky praktickým cvičením budou umět vysvětlit postup při výběru komunikačního systému pro konkrétního uživatele.

Celý kurz bude doplňován kazuistikami, praktickými ukázkami jednotlivých pomůcek AAK. Účastníci kurzu si budou moci aktivně vyzkoušet jednotlivé alternativní komunikační systémy, zapojí se do výkladu lektora a podělí se o své zkušenosti z praxe.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Lektor: Bc. Kristína Strouhalová


Akreditace: 2015/0667-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru