Katalog kurzů

Základní vhled do problematiky duálního postižení dítěte

dle dohody
  • 8 h
  • PSS | SP |
  • Péče

Anotace:
Kurz je koncipován jako základní vhled do problematiky duálního postižení se zaměřením na vývojový aspekt dítěte. Účastníci získají základní informace o metodách práce s dítětem s vrozenou nebo raně získanou hluchoslepotou a jejími možnými dopady na další vývoj dítěte a danou situaci v rodině. Pozornost bude věnována příčinám hluchoslepoty, komunikaci s dítětem s duálním postižením a možnostem podpory hry.
Závěrečná část kurzu je zaměřena na proces socializace a normalizace dítěte s duálním postižením a přípravu na vzdělávání, tzn. na požadavky na dítě a rodinu před nástupem školní docházky.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.


Akreditace: 2016/0256-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru