Katalog kurzů

Využití metody reminiscence při práci se seniory - online

2 lis 2020
  • Ostrava
  • PSS
  • Péče
700,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Vzdělávací program přiblíží účastníkům základní pohled na metodu reminiscence, která je založena na uznání důležitosti vzpomínání a vzpomínek ve vazbě na udržení resp. zvyšování stávající kvality života klientů - seniorů. V úvodní fázi kurzu budou účastníci seznámeni se základními pojmy, dovědí se o původu a vzniku reminiscenční terapie. Dále bude vysvětlena role vzpomínek v lidské psychice a vliv reminiscenční terapie na kvalitu života seniorů. Popsány budou formy a metody reminiscenční terapie v praxi a představeny pomůcky, které je vhodné v rámci této metody využít. Závěr kurzu se zaměří na využití vjemů a vzpomínek pro zlepšení kvality života uživatelů sociální služby.

Lektorka:

Mgr. et. Mgr. Blanka Falcníková – aktivní lektorka, supervizorka, konzultantka na lince důvěry, je absolventkou Ostravské univerzity v oboru sociální pedagogika, Univerzity J.A. Komenského v Praze v oboru andragogika a Vysoké školy humanitně – ekonomické v Lodži fakulta humanitní obor psychopedika. Poskytuje podpůrné psychoterapeuticky zaměřené rozhovory s pacienty a jejich příbuznými. Také poskytuje psychoterapeutickou podporu pomocí KB terapie, systemické terapie, krizová intervence, v oblasti pěstounské péče, vedení psychoterapeutických skupin osob s postižením (sociální dovednosti). Poradenská a psychoterapeutická práce s příbuznými a blízkými klientů se závislostí. Je absolventkou kognitivně behaviorální terapie, která se snaží přizpůsobit terapii individuálním potřebám konkrétního pacienta.

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava – Mariánské Hory.

Online výuka probíhá prostřednictvím video-komunikační služby "Google Meet". Přihlášené účastníky budeme týden před konáním kurzu kontaktovat s návodem pro přihlášení.   

 


Akreditace: A2019/0974-SP/PC
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru