Katalog kurzů

Úvod do mediace

10.12.2019 11.12.2019
  • 16 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
  • Péče | Prevence |
2250,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Cílem dvoudenního kurzu je umožnění vhledu do tématu mediace. Účastníci se během kurzu seznámí se základním pojmoslovím a teoretickými východisky mediace jako alternativního řešení sporů. Seznámí se s legislativním ukotvením mediace v České republice a náležitostmi mediace. Účastníci získají povědomí o obsahu a průběhu mediace. Budou popsány fáze, pravidla a zásady mediačních jednání. Lektor představí současné přístupy a modely využívané v mediaci. Pozornost bude věnována také osobě mediátora, potřebným znalostem, dovednostem a nutné psychohygieně.

Závěr kurzu bude zaměřen na mediační techniky a práci s pomůckami. Kromě získání teoretických znalostí si účastníci během kurzu mohou zdokonalit své komunikační dovednosti a vyzkoušet si vybrané mediační techniky.

Kurz je určen pro pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb.

 

Lektor:  Mgr. Tomáš Zmija - zapsaný mediátor, lektor, externě vyučuje na Ostravské univerzitě témata mediace, práce s rodinou v konfliktu, facilitace, je facilitátorem Pracovní skupiny rady města pro tvorbu koncepce rodinné politiky, působí jako poradce pro oběti trestných činů v rámci Probační a mediační služby

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

 

 

 


Akreditace: A2018/0491-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru