Katalog kurzů

Úvod do mediace

dle dohody
  • 16 h

Anotace:

Cílem dvoudenního kurzu je umožnění vhledu do tématu mediace. Účastníci se během kurzu seznámí se základním pojmoslovím a teoretickými východisky mediace jako alternativního řešení sporů. Seznámí se s legislativním ukotvením mediace v České republice a náležitostmi mediace. Účastníci získají povědomí o obsahu a průběhu mediace. Budou popsány fáze, pravidla a zásady mediačních jednání. Lektor představí současné přístupy a modely využívané v mediaci. Pozornost bude věnována také osobě mediátora, potřebným znalostem, dovednostem a nutné psychohygieně.

Závěr kurzu bude zaměřen na mediační techniky a práci s pomůckami. Kromě získání teoretických znalostí si účastníci během kurzu mohou zdokonalit své komunikační dovednosti a vyzkoušet si vybrané mediační techniky.

Kurz je určen pro pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb.

 

Lektoři: 

Mgr. Tomáš Zmija - zapsaný mediátor, lektor, externě vyučuje na Ostravské univerzitě témata mediace, práce s rodinou v konfliktu, facilitace, je facilitátorem Pracovní skupiny rady města pro tvorbu koncepce rodinné politiky, působí jako poradce pro oběti trestných činů v rámci Probační a mediační služby.

PhDr. Lenka Poláková- zabývá se psychologickým poradenstvím, vedenním rodinných mediací, lektorskou a supervizní činností v oblasti sociální práce.

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

 

 

 


Akreditace: A2018/0491-SP/VP
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru