Katalog kurzů

Úvod do mediace

dle dohody
  • 16 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
  • Péče | Prevence |
2250,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Cílem dvoudenní kurzu je umožnění vhledu do tématu mediace. Účastníci se během kurzu seznámí se základním pojmoslovím a teoretickými východisky mediace jako alternativního řešení sporů. Seznámí se s legislativním ukotvením mediace v České republice a náležitostmi mediace. Účastníci získají povědomí o obsahu a průběhu mediace. Budou popsány fáze, pravidla a zásady mediačních jednání. Lektoři představí současné přístupy a modely využívané v mediaci. Pozornost bude věnována také osobě mediátora, potřebným znalostem, dovednostem a nutné psychohygieně.

Závěr kurzu bude zaměřen na mediační techniky a práci s pomůckami. Kromě získání teoretických znalostí si účastníci během kurzu mohou zdokonalit své komunikační dovednosti a vyzkoušet si vybrané mediační techniky.

Lektor:  Mgr. Tomáš Zmija, lektor a mediátor Mediačního centra Ostrava, externě vyučuje mediaci na Ostravské univerzitě.

Mgr. Jana Záchová, lektorka a mediátorka Mediačního centra Ostrava, terénní sociální práce. 

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách. .


Akreditace: 2014/0872-PC/SP/VP/PP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru