Katalog kurzů

Systemika v sociální práci - úvod do metody

dle dohody
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Péče | Prevence |
700,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Kurz seznámí účastníky se základy systemického přístupu v sociální práci. Systemický přístup je podněcující a inspirující, umožňuje rozšířit oblasti vnímání, myšlení a jednání. Systemický přístup se přiklání k postoji partnerské spolupráce (dialogu) a k podpoře systému. Lze jej tedy velmi dobře aplikovat při práci s klienty v sociálních službách v celé škále a různorodosti jejich uživatelů od dětského klienta, dospělého až po seniora.

Účastníci budou seznámeni s teroretickými východisky systemického přístupu, jeho základními principy a definicí systemického pracovníka. Další část kurzu se zaměřuje na systemický rozhovor, jeho principy, průběh a na systemické otázky, to vše s přihlédnutím k využití při práci s klienty sociálních služeb. Účastníkům bude představena technika SFA (přístup zaměřený na řešení) a dále vybrané seberozvojové strategie. Kurz je veden interaktivně, přednášky jsou doplněny řízenou diskuzí, praktickými příklady a nácvikem dovedností důležitých pro aplikaci systemického přístupu v praxi. Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

 

Lektor: Mgr. Kristína Strouhlová - více než 10 let působí v oblasti sociálních služeb, je odborníkem na systemický přístup, alternativní komunikaci, ranou péči či výchovnou nepedadogickou činnost uživatelů sociálních služeb

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

 


Akreditace: 2015/1154-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru