Katalog kurzů

Případová konference jako nástroj práce s rodinou

28.11.2019 29.11.2019
  • 16 h
  • Ostrava
  • SP
  • Prevence
1800,- Kč cena vč. DPH

Anotace:
Případová konference  je jedním z možných nástrojů sanace rodiny, při kterém dochází k multidisciplinárnímu koordinovanému setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují a doprovázejí je při řešení jejich obtížné životní situace. Případová konference je v rámci kurzu představena jako nástroj  efektivní sociální práce s rodinou a jako základní opatření sociálně-právní ochrany dětí.

Účastníci budou seznámeni jak s legislativním rámcem případové konference, tak s praktickou stránkou jejich přípravy. Lektoři se postupně budou věnovat přípravě a motivaci klienta k účasti na PK, technické stránce PK a vyhodnocení a plánování návazné PK.  Během výuky bude kladen důraz na praktický nácvik komunikačních dovedností v procesu PK a na rozbor kazuistik a příkladů dobré praxe k jednotlivým tématům. Účastníci kurzu si prohloubí odborné znalosti v oblasti zjišťování potřeb ohroženého dítěte a jeho rodiny a posílí si odborné kompetence v oblasti komunikačních dovedností s rodinou a s dítětem. Naučí se způsoby podpory motivace rodin pro účast na realizaci sanačního plánu a účasti na případové konferenci.

Kurz je určen pro sociální pracovníky.

 

Lektor: Věra Bechyňová, DiS. - zakladatelka a ředitelka občanského sdružení STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny; metodička a lektorka vzdělávacích programů zaměřených na prevenci nebo alternativu k odebírání ohrožených dětí z rodin do zařízení pro výkon ústavní výchovy, resp. návrat dětí zpět do kvalitativně lepšího rodinného prostředí.  

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

 


Akreditace: 2016/1166-SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru