Katalog kurzů

Případová konference I - úvod do problematiky

dle dohody
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP
  • Prevence

Anotace: Kurz je úvodem do problematiky případové konference jako jednoho z nástrojů péče o ohrožené děti. Úvod bude věnován teoretickým východiskům, vzniku a vývoji případové konference. Účastníci budou informováni o legislativním ukotvení případových konferencí v České republice a o čtyřech možných způsobech pojetí dle zákona. Lektorem budou vysvětleny cíle a principy případové konference, dále její přednosti a přínosy. Účastníci budou seznámeni s procesem a zásadami případové konference a rolemi jednotlivých účastníků, s důrazem na roli pracovníků OSPOD. Během budou mít možnost srovnání případových konferencí s relativně novou metodou rodinných konferencí a pojmenují si silné a slabé stránky obou těchto metod.

Lektor: Věra Bechyňová, DiS.- zakladatelka a ředitelka občanského sdružení STŘEP- České centrum pro sanaci rodiny; metodička a lektorka vzdělávacích programů zaměřených na prevenci nebo alternativu k odebírání ohrožených dětí z rodin do zařízení pro výkon ústavní výchovy, na návrat dětí zpět do kvalitativně lepšího rodinného prostředí.  

 

 

 


Akreditace: 2016/0504-SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru