Katalog kurzů

Poruchy komunikačních schopností dětí - základní přehled

dle dohody
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Péče

Anotace: Účastníci kurzu budou uvedeni do problematiky komunikace s dítětem s poruchou komunikačních schopností. Bude jim vysvětlena základní terminologie a význam komunikace u dětí. Účastníci získají informace související s problematikou vývoje řeči a komunikace v raném věku z hlediska vývoje dítěte.  Pozornost bude věnována verbální i neverbální komunikaci a vývojovým fázím dorozumívání dítěte. Lektor vysvětlí, co je to narušená komunikační schopnost a jak ji v raném věku rozpoznat.
Druhá část kurzu bude zaměřena na základy alternativní a augmentativní komunikace (AAK) – budou teoreticky vymezeny cíle, možnosti a poslání AAK. Účastníci budou seznámeni s jazykovými programy a alternativními metodami dorozumívání v praxi. Prostor bude věnován také základnímu přehledu pomůcek alternativní komunikace. V závěru lektor nastíní způsoby podpory potenciálu osob pečujících při rozvoji komunikačních dovedností. Pro efektivnější přenos znalostí a zvýšení interaktivity výuky bude přednáška doplněna videoukázkami, praktickou ukázkou pomůcek a prací ve skupinách.

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.


Akreditace: 2016/0251-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru