Katalog kurzů

Krizová intervence v každodenní praxi sociálního pracovníka

22 lis 2022
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
  • Krizová intervence
1450,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Zvládání obtížné životní situace, krizové situace je velkou psychickou zátěží, kterou často není schopen jednotlivec zvládat sám vlastními silami. V tuto chvíli je pro něj velmi důležitá tzv. krizová pomoc. Účastníci kurzu budou seznámeni s problematikou poskytování krizové intervence v oblasti sociální práce. Získají základní informace o krizové intervenci, o typech krizí podle způsobu projevu, průběhu a závažnosti, o jejich spouštěčích. Účastníci si osvojí základní postupy a techniky krizové intervence, naučí se základním zásadám zásady vedení rozhovoru, způsobu navázání kontaktu, hledání řešení i možnosti ukončení rozhovoru. Účastníci si osvojí postupy při práci s nespolupracujícím, agresívním či depresivním uživatelem Veškeré získané znalosti a dovednosti mohou účastníci uplatnit ve své práci, praxi i osobním životě.

Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány podklady a materiály zpracované lektorem.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz lektorsky povede Bc. David Tichý. Více o lektorovi se dozvíte na tomto odkazu.

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory 


Akreditace: A2019/0748-SP/VP
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru