Katalog kurzů - původní

Krizová intervence v každodenní praxi sociálního pracovníka

25 kvě 2023
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
  • Krizová intervence
2050,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Zvládání  obtížné  životní  situace,  krizové  situace  je  velkou  psychickou  zátěží,  kterou  často  není  schopen  jednotlivec  zvládat  sám  vlastními  silami.  V  tuto  chvíli  je  pro  něj  velmi  důležitá  tzv. krizová pomoc.

Účastníci kurzu budou seznámeni s problematikou poskytování krizové intervence v oblasti sociální práce. Získají základní informace o krizové intervenci, o typech krizí podle způsobu projevu, průběhu a závažnosti, o jejich spouštěčích. Účastníci si osvojí základní postupy a techniky krizové intervence, naučí se základním zásadám zásady vedení rozhovoru, způsobu navázání kontaktu, hledání řešení i možnosti ukončení rozhovoru.

Účastníci  si  osvojí  postupy  při  práci  s  nespolupracujícím,  agresívním  či  depresivním  uživatelem. Veškeré  získané  znalosti  a  dovednosti  mohou  účastníci uplatnit  ve své  práci, praxi i osobním životě.

  • Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány studijní texty a materiály.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • Leták ke stažení.

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory 

Lektor: 

Bc. David Tichý, DiS. 

 


Akreditace: A2019/0748-SP/VP
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru