Katalog kurzů

Krizová intervence v každodenní praxi sociálního pracovníka

9 pro 2019
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
  • Krizová intervence | Péče | Prevence |
750,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Účastníci budou uvedeni do problematiky poskytnutí krizové intervence v každodenní praxi při výkonu práce v oblasti sociálních služeb. Dovědí se o využití krizové intervence a jejich technikách používaných při práci s klientem v krizi. Budou jim představeny typy krizí podle zůsobu projevu, průběhu a závažnosti.  Účastníci se seznámí s principy, základními postupy a technikami krizové intervence s přihlédnutím ke specifikům různých cílových skupin. Budou vysvětleny zásady vedení rozhovoru při krizové intervenci, způsoby navázání kontaktu, hledání řešení i možnosti ukončení rozhovoru. Zmíněny budou také požadavky na osobní a odborné kompetence, které jsou na pracovníka ve spojitosti s krizovou intervencí, kladeny

Kurz je určen pro pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb. .

 

Lektor: Bc. David Tichý, DiS.- vedoucí Krizového centra Ostrava, supervizor, lektor, kouč. Pracoval v nízkoprahovém centru pro děti, koordinoval hospicové dobrovolníky a rozjezd mobilního hospicového týmu

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

 


Akreditace: A2019/0748-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru