Katalog kurzů

Evaluace v sociálních službách - vhled do problematiky

dle dohody
  • 16 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Cílem kurzu je seznámit se s teorií evaluace a evaluačního výzkumu, osvojit si základní pojmy evaluace, naučit se vymezit dopady, omezení, základní členění a aplikovat vybrané přístupy v evaluaci a etické zásady. Kromě teoretického vymezení kurz nabízí vhled do praktického využití evaluace v sociálních službách, a to prostřednictvím samostatných prezentací a cvičení.
Evaluace je u nás poměrně novým nástrojem v sociálních službách, jeho využití je však velmi široké.  Umožňuje hodnocení výkonu v různých oblastech fungování organizace, sledování zavádění nových programů či sociálních intervencí, podporuje kvalitu poskytovaných služeb, zjišťuje vyvolané změny u klientů služeb, poskytuje zpětnou vazbu apod. Samotná evaluace vyžaduje znalost základních výzkumných metod a technik, stejně jako dostatečný prostor a vynaložení energie při přípravě a realizaci procesu evaluace.Kurz představí využití evalučního výzkumu v prostředí sociálních služeb. Objasní podstatu a možnosti evaluace, jak externí, tak interní.

Cílové kompetence účastníků: Účastníci kurzu si osvojí kompetence a vědomosti o evaluaci v sociálních službách a jejím praktickém využití. Získají informace o jejích možnostech v běžné praxi a jejích přínosech. Naučí se evaluaci  definovat, vymezit její místo v sociálních službách, určit její cíle a poslání, vyjmenovat dopady, omezení, základní členění evaluace, dokáží aplikovat vybrané přístupy a etické zásady. Účastníci získají znalosti nezbytné k vyhotovení evaluačního projektu,  budou umět připravit projekt evaluace, aby byl v praxi proveditelný.

Vzdělávací modul je koncipován do 24 hodin výuky, z toho 16 hodin bude probíhat prezenční formou v prostorách naší firmy a 8 hodin formou e-learningu v pohodlí Vašeho domova či kanceláře.

Tento kurz vznikl v rámci realizace projektu Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a interkulturním prostředí (CZ.1.07/3.2.07/03.0109).


Akreditace: 2016/0503-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru