Katalog kurzů

Aplikace prvků muzikoterapie pro práci s klienty sociálních služeb

dle dohody
  • 8 h
  • PSS | SP |
  • Péče

Anotace: Účastníci se seznámí s různými muzikoterapeutickými přístupy, které pak budou moci aplikovat v práci se seniory, klienty s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Účastníkům bude vysvětlen obsah, struktura a základní pojmy oboru muzikoterapie.

Teoretická část seznamuje s historií, základními  metodami, přístupy, školami a jednotlivými směry v muzikoterapii. Dále kurz nabízí seznámení s hudebními nástroji a jednotlivými technikami hry na muzikoterapeutické hudební nástroje. V praktické části se kurz zaměří na konkrétní využití oboru muzikoterapie při práci s uživateli sociálních služeb různým typem postižení a také na seniory.  Součástí kurzu bude hra na hudební nástroj a relaxační techniky.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.


Akreditace: 2015/1221-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru