Detail kurzu

II. blok: Evaluace preventivního programu

Proběhl

Cena 0,-

 

Projekt: „Rozvoj kompetencí v oblasti přípravy a hodnocení preventivních programů.“

Poskytovatelé preventivních programů by měli být schopni své programy jednoduššími formami také evaluovat. Evaluace by měly být podkladem k diskusi nad výsledky projektů, přinášet inspirace a náměty k dalšímu zlepšování a poskytovat důkazy o dopadech realizovaných programů. Evaluace přispívají k hodnověrnosti programů. Lektor Vás seznámí s účelem evaluace preventivních programů a možných přístupech. Důraz bude kladen na ty evaluační přístupy, které budete schopni využít ve své praxi (např. sebeevaluace, konfirmační evaluace, případová studie, evaluace procesu, evaluace dopadu). Naučíte se volit vhodné způsob a navrhovat evaluační design na konkrétním příkladu programu prevence. Po absolvování kurzu budete vědět, k čemu slouží hodnocení programů a jaké základní typy evaluace máte k dispozici. Budete se orientovat v jednodušších evaluačních přístupech a dokážete vysvětlit v čem spočívají a jak je lze využít v praxi. Získáte kompetence, které jsou důležité pro výběr správného evaluačního přístupu a přípravu evaluace. Naučíte se postup pro vyhodnocení svých preventivních programů a měření jejich dopadů a účinků.


Statutární město Ostrava

24.11.2023 - 24.11.2023

8:00 - 15:00


SocioFactor s.r.o.

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

GPS: 49.8262444N, 18.2552472E

Zobrazit na mapě
Lektoři kurzu
doc. PhDr. Daniel Topinka Ph.D.
Kontaktní osoba
Bc. Jana Škorňoková
skornokova@sociofactor.eu
+420 774 420 700

Přihlášení na kurz

Nedostupné

Tento kurz již proběhnul a již není možné se do něj registrovat.

Nahoru