Detail kurzu

I. blok: Tvorba preventivního programu

Proběhl

Cena 0,-

 

Projekt: „Rozvoj kompetencí v oblasti přípravy a hodnocení preventivních programů.“

Kvalitní příprava preventivního programu podstatně zvyšuje jeho úspěšnost, dopady na danou cílovou skupinu a v neposlední řadě umožňuje bezproblémový průběh a realizaci programu. Dobře připravený a nastavený preventivní program umožňuje správně cílit na rizikové chování, dokáže přesně specifikovat skupinu účastníků programu a pracovat se situačními vlivy, které mohou realizaci programu ovlivnit. V rámci kurzu bude lektorem vysvětlen postup tzv. 10 kroků k tvorbě dobrého preventivního programu. Výklad bude doplněn příklady z praxe a jednotlivé fáze přípravy si budete moci nacvičit. Po absolvování kurzu budete umět připravit preventivní program, obhájit a prezentovat jej jako promyšlený celek. Budete umět doložit, na jaké příčiny problémů program reaguje a na jaké rizikové chování má program působit. Dále budete umět vymezit, komu je program určen a v jakých časových mantinelech a na jakých místech se má odehrávat. Naučíte se zpracovat plán programu, připravit lektora, stanovit požadavky na studijní materiály, definovat rizika a vytvořit podmínky pro zajištění evaluace a zpětné vazby.

10.11.2023 - 10.11.2023

8:00 - 15:00


SocioFactor s.r.o.

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

GPS: 49.8262444N, 18.2552472E

Zobrazit na mapě
Lektoři kurzu
doc. PhDr. Daniel Topinka Ph.D.
Kontaktní osoba
Bc. Jana Škorňoková
skornokova@sociofactor.eu
+420 774 420 700

Přihlášení na kurz

Nedostupné

Tento kurz již proběhnul a již není možné se do něj registrovat.

Nahoru