< >
Kontaktní osoby pro tuto oblast
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jitka Vegrichtová +420 774 423 441 vegrichtova@sociofactor.eu

Dotační poradenství

Pomůžeme Vám získat finanční příspěvky na rozvoj lidských zdrojů (úhradu mzdových nákladů, nákladů na vzdělávání nebo na realizaci komplexních projektů zaměřených na rozvoj v oblasti HR). Naši zaměstnanci mají více než 10-ti letou praxi v oboru, máme vysokou úspěšnost podaných žádostí, jsme členy expertních skupin pro hodnocení žádostí.

 

Našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám.

 

 

 

Aktuální dotační možnosti

POVEZ II
 • Určeno na odborné vzdělávání zaměstnanců
 • Úhrada nákladů na vzdělávání a mezd po dobu výuky
 • Příspěvek až do výše 85% nákladů
Více informací...
Stáže ve firmách / Odborné praxe
 • Umožní vyzkoušet si potenciálního pracovníka
 • Úhrada odměny za realizaci stáže/mzdových příspěvků/mentora – dle typu projektu
 • Délka realizace dle typu projektu
Více informací...
Operační program zaměstnanost
 • Komplexní projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů
 • Úhrada nákladů za aktivity i organizační zabezpečení
 • Délka realizace až 24 měsíců
 • Předpokládaná výše příspěvku 500 tis. – 6 mil. Kč
Více informací...
Mzdové příspěvky / SÚPM / VPP
 • Podpora zaměstnávání obtížně umístitelných osob
 • Úhrada mzdových nákladů až do výše 100%
 • Délka poskytování 6 -12 měsíců
Více informací...
 
Nahoru