Diagnostika uchazečů

Na základě Vašeho požadavku zajistíme pro Vaše kandidáty profesní psychologické pohovory, které umožňují posouzení jejich výkonových i osobnostních kvalit i případných nedostatků.

 

Nabízíme Vám:

 • Psychodiagnostiku a pracovní diagnostiku – určení profilu kandidáta a jeho vhodnosti pro danou pozici
 • Testy manuální zručnosti, pozornosti a schopnosti plnit úkoly dle instrukcí pro různé výrobní pozice; pochopení zadání úkolu
 • Jazykové testy, testy počítačových znalostí (klasické testování i videodotazníky)
 • Další testovací metody ukončené relevantní zprávou dle individuálních požadavků klienta, např. test osobnostních kompetencí, test motivace, výkonové testy
 • Individuální Assessment Centrum – řešení případových a modelových situací

 

Jak to probíhá:

 • Společně (v rámci individuální konzultace) definujeme očekávané výstupů
 • Vybereme/připravíme  psychodiagnostiku na míru těmto očekáváním
 • Zajistíme kompletní organizační zabezpečení a realizaci diagnostiky
                           - Délka psychodiagnostiky se pohybuje v rozmezí 2 – 4,5 hodiny (vč. zpětné vazby) – v závislosti na typu a množství užitých psychodiagnostických metod
                           - Personální zabezpečení - garantujeme zkušeného psychologa
                           - Organizační zabezpečení – diagnostiku je možné realizovat v našich prostorách, prostorách zadavatele, v případě zájmu lze realizovat i on-line testování
 • Provedeme zhodnocení výsledků – získáte od nás komplexní závěrečnou hodnotící zprávu, která bude obsahovat informace k jednotlivým kandidátům, vč. jejich silných a slabých stránek a doporučení pro další rozvoj a vzdělávání. Zpráva je vypracována psychologem a v rámci osobní schůzky Vám bude předána i s komentářem k výsledkům
 • Poskytneme individuální zpětnou vazbu (seznámení s výsledky) všem účastníkům diagnostiky; jedná se o konzultaci v rozsahu cca 50 min.
Nahoru