Assessment centra

Assessment Centrum (AC) je moderní a spolehlivá diagnostická metoda, která umožní klíčové kompetence kandidátů a mj. slouží k výběru nejvhodnějších zaměstnanců. Je realizována prostřednictvím sledování a hodnocení kandidátů při řešení individuálních a skupinových modelových situací, které jsou charakteristické pro danou pracovní pozici.  Kritéria jsou připravena na míru Vašich požadavků, AC je realizováno jako komplexní program.

 

Přínos Assessment Centra

 • Komplex moderních výběrových metod, které mapují osobnostní profily účastníků a jejich reakce na různé  podněty
 • Na rozdíl od klasického výběrového řízení dokáže posoudit komplexní osobní předpoklady pro výkon dané pracovní pozice (mj. komunikaci, týmovost či manažerské či rozhodovací schopnosti, reakce ve stresových a zátěžových situacích), a to „naživo“ přímo v praxi
 • Snižuje riziko špatné volby, vybírá jen ty nejvhodnější kandidáty pro danou pozici

 

Nabízíme Vám:

 • Vytvoření projektu AC (výběr vhodných psychologických metod, příprava odpovídajících modelových situací, harmonogram atd.)
 • Zácvik hodnotitelů, zpracování vstupních informací pro účastníky, organizační zabezpečení a realizaci AC
 • Zpracování komplexní písemné zpětné vazby pro zadavatele
 • Individuální ústní předání zpětné vazby účastníkům

 

Jak to probíhá:

 • Provedeme detailní specifikaci pracovního místa, definování požadavků na dovednosti a osobní předpoklady účastníků
 • Seznámíme se s prostředím a Vaší firemní kulturou
 • Připravíme kompletní projekt AC - výběr vhodných metod a vytvoření modelových situací, vlastích i standardních psychologických testů a postupů
 • Zabezpečíme kompletní realizaci AC
              - Standardní délka samotného testování je jeden den (při vyšším počtu osob může být rozdělena do více dnů)
              - Personální zajištění – garantujeme supervizi zkušeného psychologa, zabezpečíme a proškolíme tým hodnotitelů, který je složený jednak z našich zkušených pracovníků i zástupců zadavatele
              - Organizační zabezpečení - AC může probíhat v prostorách zadavatele i naší společnosti
 • Získáte od nás komplexní individuální zprávu, která obsahuje hodnotící zprávy jednotlivých účastníků AC, jejich silných a slabých stránek, vč. doporučení pro další rozvoj a vzdělávání. Zpráva je vypracována psychologem a v rámci osobní schůzky Vám bude předána i s komentářem k výsledkům
 • Provedeme ústní pohovory se všemi kandidáty v rozsahu cca 1 hod./účastník, předání zpětné vazby – Vaši personalisté tak již nemusí kandidátům nic vysvětlovat
Nahoru